Silkeborg – Søernes by

Silkeborg har mere end 43.000 indbyggere (2016), mens størstedelen af beboerne i de nærliggende byer Virklund, Grauballe, Sinding, Sejs-svejbæk, Kjellerup osv., arbejder i eller omkring Silkeborg. Klart størstedelen af arbejderne, kunderne, eller blot borgerne kommer til Silkeborg via bil (silkeborgmotorvejen og hovedvejene) og tog. Silkeborg station forbinder den midtjyske by med Ikast, Herning, Ry, Skanderborg, Viby, Viborg og Århus. På denne måde er der et stort antal handlende i Silkeborg til trods for de bor i mindre omkring liggende byer. Dette er således gavnligt for detailhandlen i og omkring Silkeborg, med gode parkeringsmuligheder og let tilgængelighed med offentlig transport.

Den midtjyske bys historie trækker helt tilbage til vikingetiden, og har traditionelt været et aktivt område som følge af fisker- og jagtmulighederne, samt de gode muligheder for at dyrke jorden nær vandet. Større industrilandbrug har således haft base i og omkring Silkeborg, hovedsageligt hvor kaldene boede på gårdene.

Jysk Erhvervscentrum

Mens Silkeborg hører til blandt de større danske byer, så er har Silkeborg kommune samlet set 90.000 indbyggere (2016), hvilket medfører en betydelig indkøbskraft i og omkring Silkeborg by. Flere af byens virksomheder hører til blandt landets største. Eksempel har landets tredje største bank, Jyske Bank, har base her og beskæftiger mere 3.500 på landsplan. Samtidig ligger EnergiMidt også i Silkeborg, som servicerer mere end 175.000 kunder i midtjylland, også i Silkeborg. Slutteligt er flere større medier og aviser beliggende i byen, mens JN data og Årstidernes Arkitekterne også har base her.

Som følge af de mange beskæftigede i og omkring Silkeborg by, så er byen optimal for virksomheder at blive eksponeret i eller have en butik her. Herfor er det også sjældent at der findes ledige eller tomme butikslokaler i eller omkring Silkeborg bys gader. Der hersker nemlig en kundeloyalitet og et konstant forbrugsmønster, mens mange andre større byer har svingende forbrug og opsparingskvote.

Se butikslokaler i Silkeborg

Tendensen er klar – Parkering er en fordel!

Placering, placering og placering – det må være konklusionen, hovedsageligt fordi mange som arbejder og omkring Silkeborg også handler her, både dagligvare til husholdningen, restaurantbesøg og større/mindre detail-indkøb gøres enten på vej til arbejde eller på vej derfra. Herfor er parkeringsmuligheder en afgørende faktor butikker og showrooms som ligger en smugle fra Silkeborg By og stationen.

Dog er parkeringspladser ofte forbundet med større grunde, herved større lejemål og dertil en højere husleje. Dette er en udfordring for nyopstartede butikker, idet det gerne handler om at minimere faste omkostninger, og bruge disse midler på kampagner og markedsføring. Dette løses dog ofte med mindre butikscentre, vores en par større kæder går sammen i en bygning, og derved skaber synergieffekter sammen, sådan at kunderne ikke behøver køre 4 forskellige steder hen for at handle, men kan få det hele på ét geografisk sted. Denne strategi har vist sig at være meget effektivt for butikker i resten af landet, og den fungerer også godt for butikslivet i Silkeborg, som følge af en lav tomgangsrate. Denne idé egner sig dog bedst til større koncerner og virksomheder som har brug for showrooms eller som sælger fysisk større produkter.

Se større butikslejemål

Silkeborg bliver rigere og rigere

Byen og kommunen er ofte overset af både medier og investorer, men måske det ville være favorabelt for større detailkæder at banke en butik ned her, for Silkeborgs borgere er blevet rige, og deres opsparing og formue bugner, sammenlignet med landsgennemsnittet. De midtjyske byer kan herfor snart stå over for et øget forbrugsmønster, som på alle måder vil gavne butikslivet.

Gennemsnitsindkomsten er desværre ikke steget synderligt meget i Silkeborg i perioden 2007 til 2015, idet gennemsnitsindkomsten blot er steget med 8,9% i perioden. Til sammenligning har der været en markant stigning i Skanderborg, som i samme periode har en stigning på 15,3%. Men kommunen, som pt. (2016) har en Venstremand i spidsen, har været gode til at lette skatter i perioden, hvorved den gennemsnitlige disponible indkomst (efter skat) er steget fra 183.001 kroner i 2007 til 223.506 i 2015, en stigning på 22%, i en periode hvor inflationen generelt set har været lav. Den disponible indkomst i 2015 er herved højere end landsgennemsnittet på 220.185, hvorved der er mulighed for markant højere efterspørgsel i den kommende tid.

Større opsparing kan kickstarte forbruget

Foruden den højere disponible indkomst i Skanderborg og Silkeborg, samt landet generelt, set det tydeligt at mange har valgt at spare den øgede indkomst op, eller afdrage på tidligere påtaget gæld. Desværre findes det er ikke mange historiske data over formuebeholdning på Danmarks Statistik, men fra 2014 til 2015 er der sket en lille stigning. I 2014 holdte den gennemsnitlige danske familie en nettoformue på 1.745.510, hvilken steg til 1.834.973 i 2015 (en stigning på 5,1%).

Find ledige butikslokaler

Sammenlignes der med Silkeborg og Skanderborg, har de også haft stigning, dog i mindre procentsatser. Men Skanderborg og Silkeborg holder klart større gennemsnitlige nettoformuer end landsgennemsnittet. Silkeborg holder i 2015 en nettoformue pr. familie på 1.984.759, mens Skanderborg højere til i den rigere ende af landet med en nettoformue pr. familie på 2.326.360. Som følge af en lav rente, og en middelmådig inflation, taber langt de fleste formuer værdi lige nu. Herved øges incitamentet til at øge forbruget – noget som på alle måder vil gavne butikslivet, detailbranchen og den danske økonomi generelt. Ud fra disse tal ses det på alle måder favorabelt at åbne butikker i Skanderborg og Silkeborg.