Butikslejemål i Danmark

Danmark er generelt glade for at handle i butik. Mere end halvdelen af vores private køb foregår i butikker eller i anden fysisk form. Til trods for en stigende nethandel, som gør det mere attraktivt at have et lager på en billigere adresse for herefter at sende varen ud med fragtmanden, har dette store udlemper.

Først og fremmest har en butik en naturlig eksponering over for handlende, mens webshops skal bruge lang tid, mange kræfter og penge på, at blive synlige online, idet mange af de store hjemmesider har overtager de gode online positioner. Eksempler på disse er: Zalando, Asos, Stylepit og nelly. Hvis du er den nye butik i centeret eller gågaden vil du få et naturligt flow af mennesker, og herved potentielle kunder, som skal ind og se hvad den nye butik kan tilbyde.

Butikslejemål og webshop

Hernæst udelukker en butik i et shoppingcenter ikke det at have en webshop, da dette kan tilføjes til ens salgskanaler, hvis ønsket. Problematikken kan dog ligge i, at mange varer fra fjernsalg vil blive returneret i butikken, og kan skabe store administrative udfordringer. Dertil ønsker mange kunder at prøve tøj og specielt sko og bukser på før end at de slår til.

Slutteligt giver en butik dig mulighed for at være en del af events som centeret måtte afholde, og herved skabe ekstra eksponering uden at du som butiksejer skal foretage dig andet end at have butikken åben på dagen.

Butik i Hellerup

Nethandel er en udfordring

Den største udfordring ved at have butik, foruden den store nethandel, er dog klart at de omkringliggende butikker ikke blot er venner men også konkurrenter. Ligger der flere butikker som har samme eller tilsvarende produkter, kan det være svært at få den potentielle kunde til at købe produktet hos dig frem for konkurrenten. Her gælder der særligt én ting – tænk kreativt, og vær venlig: Det betaler sig.